WSDF
Updated 05.03.2001 Henrik Olsen 
WSDF benyttes til henting og manipulering av tekstfiler for bruk til f.eks. analyse. Programmene er utviklet i MS Visual C++ og er først og fremst laget for OLAP systemer, som  Comshare sitt analyseverktøyet Prism og OLAP Solutions sitt OLAP system TM1

Du har nå muligheten til å teste ut en 32 bit demo og en 16 bit demo av WSDF, begge med støtte for TM1 og Prism.