Timeregistreringssystemet

Dette er et oversiktsbilde over alle komponentene som timeregistreringssystemet er satt sammen av. Vi har utviklet dette systemet for å registrere timer, produsere fakturaer, beregne lønninger, samt ha generell oversikt over kundene og prosjektene våre.