Data blir hentet direkte fra vårt timeregistreringssystem.
Siden er generert: 13:20 - 3/10/2022


Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Tlf. 22 95 85 00 , Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no