Paal Født:
Sivilstatus:
Mob.tlf:
E-post:
10.10.1966
Gift
90 59 83 82
paal@csc.no

  Spesialkompetanse
  - Sybase ASE Databaseadministrator
- Powershell
- Linux/Unix Shell scripting
- Database og WEB utvikling
- .Net, Microsoft SQL Server og Sybase Powerbuilder

Sikkerhetsklarert: Hemmelig

  Utdannelse
 
 


1992 – 1995

Cand. scient., Databehandling, Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk
Hovedoppgave innen parallellprogrammering. Oppgaven gikk ut på å lage en parallell utgave av programmeringsspråket Simula ved hjelp av parallellprogrammeringskonseptet Linda. Programmeringen foregikk i Simula og C under Unix.
Hovedfagskurs: IN312 Datanett, IN313 Databasesystemer og Objektorientert programmering i BETA.

1986 – 1990
Cand. mag., Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk
Cand. mag graden består av matematikk-, statistikk-, fysikk-, og informatikkkurs. Programmeringen foregikk i Simula, C, COBOL og LISP under Tops-20 og Unix.

Kurs

2019
MS 10962 Advanced Automated Administration with Windows PowerShell
Autmatiserting med PowerShell

2015
ADM540 Database Administration Sybase ASE
Understand Sybase ASE architecture
Administer a Sybase ASE Database in an SAP environment

2004
Norconsult AS.
Grunnkurs prosjektledelse

2001
70-228-Installing, Configuring, and Administering Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
70-229-Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition

1999
3 dagers Administrating Microsoft NT 4.0

1997
5 dagers DATAWAREHOUSE workshop hos NCR i Danmark


  Erfaring
 
 

Cosmo Scientific Consultant AS

2020 -
Utleid til Europris som DBA og WEB-utvikler. C#, .NET, Javascript, jQuery og SQL. Samt tuning av databaser og generelle DBA jobber.

2021 - 2021
Utleid til Innovasjon Norge. DBA og Azure sikkerhetskonsulent. Kartlegging og anbefalinger for sikring av databaser i Azure. Azure DBA oppgaver og Azure nettverk.

2020 - 2020
Utleid til Soprasteria. DBA i deres database team, der jeg bl a har vært med på prosjektet som flyttet Lånekassen til Azure. Min jobb her var å installere alle databaseserverne i Azure, og flytte over alle databasene til Lånekassen og sette dem opp i nytt miljø. Verktøy: Azure. Appdynamics, Solarwinds i tillegg til SQL server og powershell.

2012 - 2019
Utleid til Politiets IKT-tjeneste. DBA for kritiske Sybase databaser og MS Sql databaser. Erfaringer: MS SQL, ASE 15.7, Powershell scripting, Scrum, shell-scripting, AseTune, DbArtisan og Dbwatch for å gjøre DBA oppgaver. Har oppgradert alle Sybase -databaseserverne til Sybase ASE 15.7. Og siste året har jeg migrert alle basene fra ASE til MSSQL. Bruker ellers Confluens, Jira og Remedy.

2010 - 2012
Utleid til Statens Pensjonskasse. Ansvarlig DBA for >300 Sybase databaser som ble brukt ifm utvikling av ny pensjonsreform. Brukte metodikken Scrum, shell-scripting, Sybase Control Center, AseTune og sqsh for å gjøre DBA oppgaver. Har oppgradert alle databaseserverne til Sybase ASE 15.5. Bruker ellers Puppet, Jenkins, Confluens, Jira og Subversion.

2001 - 2010
Utleid til Telenor Norge tidligere Telenor Business Solution. Drift, vedlikehold og videreutvikling av ordre/provisjons-system. Plattform: Sun Solaris med databasen Sybase ASE server 12.5 og 15.0  Sybase OpenClient. PowerBuilder 5 og 11.5. Også ansvarlig for diverse Powerbuilder programmer. WEB utvikling med .Net, Javascript og C# i Microsoft Visual Studio og DTS, SSIS, Sql i SQL Server database.

1993 – 2001
Utleid til kompetansegruppen i Ambrasoft, Olivetti, Olsy, Getronics, Merkantildata og Eterra hvor vi jobber med Unix/Windows systemintegrasjon.

Hovedarbeidsområde: 2. linje support på Rikstrygdeverkets datasystem og tilpasning av dette til NCR UNIX for Hjelpemiddelsentralene.

Plattform: Olivetti UNIX SVR4 og NCR UNIX og MS Windows 3.10 klienter som konfigureres og vedlikeholdes via UNIX server. Installasjon og vedlikehold av Network Computers hos NCNOR AS.

Utført flere utvidelser og tilpasninger på regnskapssytemet Scala hos Scala Norge AS.

Utleid til Cap Computas for Avtalegiro-prosjektet hos Novit AS. Utviklingen foregikk mot ORACLE, verktøy som ble brukt var Pro*Cobol, SQL*Plus og GNU sitt utviklingsmiljø for Unix.

1992 - 1993
Implementerte autogiromodulen i regnskapssystemet Scala hos Scala Norge AS. Programerte i basic under MS-DOS.

1988 – 1989
Nexus Informatics GmbH, Dachau, Tyskland. Jobbet med Fortran programmering under VAX/VMS.

Selvstendig næringsdrivende

1993 - 1995
Vedlikehold, videreutvikling, drift og installasjon av moduler i regnskapssystemet Scala.

Rikshospitalet

1990 - 1993
Sivilarbeider med ansvar for installasjon av hardware og software for oppkobling av sykehusets UNIX-maskiner og PC-er til Internett. Drift og vedlikehold av universitetsnettet ved Rikshospitalet. Kveldsjobb som veileder/driftsansvarlig på medisinstudentenes PC-stue.


  Annet
 
  1987 - 1990
Foreninger
Satt i hovedstyret i Realistforeningen 1 semester samt kjellerstyret hele studietiden.

1986 - 1987
Språk
Ett år på High school i Canada, samt to sommerjobber i Tyskland i forbindelse med jobbing for Nexus Informatics GmbH.