Jon Født:
Mob.tlf:
E-post:
6.10.1955
90 58 66 57
jon.andersen3@getmail.no

  Spesialkompetanse
  - Integrasjonsløsninger for økonomisystemer.
- Systemdesign.
- Visual Basic programmering


  Utdannelse
 
 


1972 - 1975
Artium Fredrikstad Handelsgymnasium

1977 - 1980
Siviløkonom Gøteborgs Universitet

 


  Erfaring
 
 
Selvstendig konsulent

1994 -
Ansvarlig for design og utvikling av kontorrapporteringsløsning for Sparebanken NOR. Deltok også i programmeringen. Oppdrag fra konsernøkonomi i Sparebanken NOR.

Ansvarlig for design og utvikling av budsjettregistrerings-/rapporteringsløsning for Sparebanken NOR. Deltok også i programmeringen.

Ansvarlig for design og utvikling av prissimuleringsmodell på balanseprodukter i Sparebanken NOR.

Ansvarlig for design og programmering av uttrekksløsning for uthenting av økonomitall fra økonomisystem på Fellesdata for Sparebanken NOR. Tall benyttes i bankens totale LIS løsning med ca 450 brukere. Videre design og utvikling av en rekke andre ekstraktrutiner for uthenting av data til samme system. Total varighet 1 år.

Diverse spesialprosjekter på oppdrag fra økonomisjef Konsernøkonomi i Sparebanken NOR.

Utviklet kostnadsfordelingsmodul for økonomisjef i Hackmann AS (Høyang Polaris).

Ansvarlig for programmering av applikasjon for konvertering av kunder, leverandører, hovedbokstall og ordredata ved overgang til nytt økonomisysten for NSB Reisebyrå AS og Unireiser. Totalt 36 byråer. Samarbeid med Dagfinn Ola Moe / Dat Adm AS.

Utviklet spesialmodul for toveis overføring av data mellom logistikksystem og SCALA økonomisystem for Gulvex AS.

Designet og utviklet egen limitoppfølgings-/rapporteringsløsning for sentral kredittavdeling i Handelsbanken. Programmet er en sentral løsning for kredittavdeling og har ca 10 heltidsbrukere.

Designet og utviklet løsning for oppfølging av overtrekk, restanse og tap for sentral kredittavdeling i Handelsbanken.

Designet og utviklet løsning for rapportering / innlevering av endringsoppgaver til Skattedirektoratet for Handelsbanken og Gjensidige NOR.

Ansvarlig for programmering av konverteringsløsning for kunder, hovedbokstall og ordredata ved overgang til nytt økonomisysten for Astrup Fearnley AS. Totalt ca 140 ulike selskaper. Samarbeid med Dagfinn Ola Moe / Dat Adm AS.

Ansvarlig for design og programmering av totalt nytt pasient-/ordresystem samt timebok for Ortopediske verksteder. Løsningen benyttes av 5 ortopediske verksteder og er integrert med Micro 80, Visma, Axapta og Multisoft. Løsning er utviklet av CSC AS og JGA i samarbeid.

Ansvarlig for utvikling av total rapporteringsløsning og OLAP modell for Syversen AS, Fredrikstad. Samarbeid med CSC AS.

En rekke spesialløsninger for SCALA Norge AS' kunder

Hovedansvarlig for CSC Ortopedi, et kunde-/ordresystem for ortopediske verksteder. Utvikling med MS Access 2000/XP, MS Visual Basic og SQL Server 2000.

Konsulent Dat Adm AS, tidl ØiS

1993 - 1994
Designet og utviklet kundelønnsomhetsmodell for Personmarkedsavdelingen Postbanken.

Designet likviditetsmodell for Likviditetsavdelingen Postbanken. Deltok også i programmering


Selvstendig Konsulent

1992 - 1993
Legedata AS: Innleid ved oppstart av Legedata AS for hjelp til systemdesign / utvikling av program (WinMed) for almenpraktiserende leger.

Innleid som prosjektansvarlig for innkjøp av nytt regnskaps-/økonomisystem for KB Design AS. Oppsett av kravspesifikasjon og forhandling om kjøp med ulike leverandører. Programmerte selv konvertering av kundereskontro, leverandørreskontro, vareregister, åpne ordre og hovebok fra gammelt system over til Multisoft.

Utviklet rapporteringsløsning for styringsdata for Ljungdahls Konvolutter AS. Daglig uttrekk fra økonomisystem på IBM maskin.

Utviklet eget pasient-/ordresystem for bransjen Ortopediske Verksteder. Integrasjon mot Micro 80 og Økonomipartner.

Innleid som Daglig Leder i CSC AS. Deltok ved utvikling av rapporteringssystem for oppstart av P3 i NRK.


Konsulent i Økonomi i System as (ØiS)

1989 - 1992
Designet og programmerte løsning for innsamling av fakturatransaksjoner fra agenter til sentral database for SAS Data AS.

Programmerte total konvertering for Lovisenberg Sykehus ved overgang til nytt økonomisystem. Totalt 18 selskaper og legater.

Programmerte konvertering for Securitas Direct ved overgang til nytt økonomisystem

Utvikling og implementering av konsolideringsløsning hovedbok for Oslo Handelsbank / Handelsbanken ved Handelsbankens overtagelse av Oslo Handelsbank.

Utvikling og implementering av konsolideringsløsning hovedbok for Sørlandsbanken / Kreditkassen ved Kreditkassen's overtagelse av Sørlandsbanken.

Utvikling og implementering av konsolideringsløsning hovedbok for Rogalandsbanken / Fokus Bank ved Fokus Bank's overtagelse av Rogalandsbanken.

Programmering av løsning for konvertering av budsjettall fra IBM/VM maskin til IBM/MVS for Sparebanken Sør.

Ansvarlig for design ved utvikling av BRAVO (valutrapportering) applikasjon i Norges Bank (varighet 1 år).

Konsulent økonomiavdelingen Bøndernes Bank / Fokus Bank

1985 - 1989
Prosjektansvarlig for innføring av nytt økonomisystem for Bøndernes Bank. Deltok ved fusjonen Bøndernes Bank / Fokus Bank. Utviklet konsolideringsløsning for hovedbokstall mellom GL:M og MSA/GL mellom to datasentraler. Utviklet en rekke spesialrapporteringsløsninger for banken, som også ble kjøpt av en rekke andre forretningsbanker. Opprykk til soussjef i økonomiavdelingen i 1988.


Systemkonsulent IBM

1980 - 1985
Arbeidet med design / utvikling av administrativ programvare på IBM stormaskin. Opparbeidet bred erfaring i programmering og systemdesign.

 


  Verktøyerfaring
 
 


Omfattende programmeringskunnskap i Visual Basic for Applications (Microsoft Access).
God kjennskap til
MS SQL Server.
Lang erfaring i
PL/1 programmering IBM stormaskin.
Cobol programmering stormaskin.
Easytrieve programmering (stormaskin og PC).  Annet
 
 


Holdt egne kurs for sparebanker og forretningsbanker i Easytrieveprogrammering for benyttelse mot Fellesdatas økonomisystem for banker

Holdt spesialkurs i Access programmering for konsulentgruppen i Scala Norge AS for uthenting av data og som rapportgenerator mot SQL databaser

Flere system- / programmerings- og prosjektlederkurs i min ansettelsesperiode i IBM AS