Født:
Sivilstatus:
Mob.tlf:
E-post:
1.11.1965
Ugift
90 82 10 27
trond@csc.no

  Spesialkompetanse
  - Programmering, nettverk og databaser
- Klient tjener arkitektur
- C/C++, MFC, TCP/IP og SQL Server

  Utdannelse
 
 

1998
Handelshøyskolen BI i Oslo, Økonomi- og regnskapskurset:
Økonomi for ikke-økonomer.

1991 - 1993
Cand. scient., Matematisk Modellering, Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk.
Skrev hovedoppgave på engelsk innenfor digital teknikk. Oppgaven bestod av å utvikle en simulator for mulige sammenkoblinger av noder i et SCI-system. Programmeringen ble utført i C/C++ under Unix.
Hovedfagskurs: IN312 Datanett, Avansert Datamaskinarkitektur og IN342 Testing og evaluering av VLSI.

1986 - 1990
Cand. mag., Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk.
Cand. mag graden består av matematikk, statistikk, fysikk, og informatikk kurs. Programmeringen foregikk i Simula, C, Cobol og LISP under Unix.


  Erfaring
 
 

Cosmo Scientific Consultant AS

2005 - 2006
Videreutviklet systemene for ortopediske verksteder i Norge: Pasient/Ordesystem, Blankettsystem, Avtalebok, Dokumentviser, Overvåkningssystem.
Ansvarlig for implementering av leveransene til
Lipidklinikken Rikshospitalet, Skandinavisk Trafikksenter AS og Sophies Minde Ortopedi AS. Systemene utvikles i C++.

2003 - 2004
Fürst Medisinske Laboratorium: Utvikling av program for grafisk visning av prøvedata. Utviklet i MS-Visual C++ 6 og IBM DB2.
QSystems Retail AS: Utvikling og design av sentralisert loggesystem for Princess. Utviklet i MS-Visual C++ 6 og MS-SQL Server.
Utvikling av timebok og måleskjema for helsesektoren. Utviklet i MS-Visual C++ 6 og MS-SQL Server.
Sintef: Utvilket software for destillering av måledata for katalysatorer. Utviklet i MS-Visual C++ 6 og Oracle.

2001 - 2002
Aldata Solution AS: Utvikling og design av sqlbasert rapportgenerator enkelt brukergrensesnitt. Inneholder utskrift (forhånsdvisning) og utlegg til Excel og flate filer. Utviklet i MS-Visual C++.
Design og utvikling av klient tjener applikasjon for pasient ordresystem for Ortopediske verksteder. Klient programmet er utviklet i MS-Access mot MS-SQL Server database (lagrede prosedyrer).
Utvikling av timebok primært for bruk mot pasient ordresystem for Ortopediske verksteder. Utviklet i MS-Visual C++ mot lagrede prosedyrer i MS-SQL Server.
Bærum kommune: Utvikling av program for generering av pensjonsmeldinger fra kommunens lønns- og personalsystem til kommunens tilknyttede pensjonskasser (KLP, SPK og Gjensidige). Utviklet i MS-Visual C++ 2 og 5. MS-SQL Server ble brukt som database.

1999 - 2000
Siemens Telecom: Utvikling innenfor Aline produktet til Siemens.
Aldata Solution AS: Utvikling av database replikeringsløsninger for butikkdatasystemer (SQL AnyWhere).
Telenor Multicom: Utvikling på fakturering og ordresystemet deres (Sybase). Java Servlets utvikling mot SQL Server.
SmithKline Beecham: Videreutvikling av program for strukturert psykiatrisk intervju.

1998 - 1999
Siemens telecom: Utvikling innenfor Aline produktet til Siemens.
ICL Data AS: Utvikling av kommunikasjons løsninger for butikkdatasystemer.
Telenor Multicom: Utvikling på fakturering og ordresystemet deres.
Oslo Politidistrikt: Tilrettelegging og rapportering av data for budsjettering og analyse.
SmithKline Beecham: Utvikling av program for strukturert psykiatrisk intervju.

1997 - 1998
ICL Data AS: Win NT programmering VC++ (threads, serial com, databases/SQL AnyWhere).
Siemens Telecom: C++ programmering av drivere etc. for Siemens sitt nye Aline system.

1996
Narvesen: Tilrettelegging av informasjon til bruk i Essbase, som er en OLAP-database. Utviklingen foregår mha MS Visual C++ på Windows NT med prosedyregrensesnittet mot MS SQL Server.
DM Huset: Forprosjekt for oppstart av markedsdatabase konsept.

1994 - 1996
ICL Data AS: Utvikling på ICL sine butikksystemer for bensinstasjoner. Programmeringen foregår under OS2 og Windows NT.
Postbanken: Implementert et budsjettsystem i MS Access for Regnskapsavdelingen, samt deltat i implementering av likviditet styring system i MS Access for Finans og Valuta-avdelingen.
Diverse programmering i MS Visual C++ (MFC, ODBC ...) på produktene til CSC som brukes for rapportering på konsernnivå både av
Postbanken og Sparebanken NOR.

1993 - 1994
Utleid til Nexus Informatics GmbH til PRR-prosjektet hos NRK. Utviklingen forgikk mot ORACLE, verktøy som ble brukt var ORACLE CASE, Pro*C, SQL*Plus og GNU sitt utviklingsmiljø. Programmeringen forgikk i C/C++ både på Unix, VAX/VMS, OS2 og MS Windows-plattformer. Videre ble det brukt standard sockets med TCP/IP for kommunikasjonen mellom klient og tjener.

1992 - 1993
Utleid som konsulent til Nexus Informatics GmbH med diverse programmering i C/C++ under Unix og VAX/VMS.


  Annet
 
 

1990 - 1996
SERAF
Vært aktiv i Studentenes Elektronikk og Radioamatør-forening.

Høsten 1995
Konferanser
Deltok på brukerkonferansen til Comshare i Nashville, USA. Stod på stand.

1987 - 1990
Realistforeningen
Skjenkemester og medlem av kjellerstyret.