Thomas Født:
Sivilstatus:
Mob.tlf:
E-post:
1967
Gift
90 82 10 37
thomas@csc.no

  Spesialkompetanse
  - Design, databaser og programmering
- Microsoft og UNIX operativsystemer
- .Net, Powerbuilder, Visual Studio, SQL Server, Sybase

  Utdannelse
 
 

Høst 2004
Norconsult AS.
Grunnkurs prosjektledelse.

1992 – 1995
Cand. scient., Databehandling, Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk
Hovedfagsoppgave: Evaluering av kommunikasjonsprimitivene i SCI. SCI (Scalable Coherent Interface) er en IEEE og ANSI standard for kommunikasjon mellom noder i en multiprosessoromgivelse. 
Teoretisk pensum: IN312 Datanett, IN305 Parallell programmering, og IN313 Databasesystemer.

1986 – 1990
Cand. mag., Universitetet i Oslo, Matematisk-naturvitenskaplig Fakultet
Cand. mag graden består av kurs i matematikk og informatikk. Programmering i Simula, C, FORTRAN, COBOL og LISP under Unix og Tops-20.


  Erfaring
 
 

Cosmo Scientific Consultant AS

1995 – 2012

Europris : Design og videreutvikling av bestilling, ordre og leveransesystemet for hele Europriskjeden. Plattform: Microsoft Visual Studio, ASP.NET; C#/HTML/CSS/Javascript og SQL Server

Telenor: Ansvarlig for design og videreutvikling av ordre/provisjons-system. Plattform: Sun Solaris med databasen Sybase ASE server 12.5 og 15.0 Sybase OpenClient. PowerBuilder 5 og 11.5. WEB utvikling i .NET dvs Javascript, C# i Microsoft Visual Studio og SQL Server database.

Siemens/Fjellinjen: Videreutvikling og vedlikehold av ABSys (Håndtering av abonnementer, passeringer, fakturering, saksbehandling, mm) og baksystem for automatiserte rutiner. Plattform/verktøy: Sybase Adaptive Server Enterprise/15.0, PowerBuilder 11.5 og 12.0, Unix scripts, C.

Oslo Børs: Konvertering og videreutvikling av OBI (Oslo Børs Informasjonssystem) fra Informix database til SQL Server 2008 database. Plattform/verktøy: SQL Server 2008, PowerBuilder 10.5 og 11.5, Informix.

TietoEnator/Telenor Mobil: Vedlikehold og videreutvikling av Eureka (Kundeservice-applikasjonen til Telenor Mobil). Plattform/verktøy: Sybase, PowerBuilder 9 og 10.5, MS Visual C++.

Telenor Telecom Solution(tidligere Telenor Business Solution): Design, vedlikehold og videreutvikling av bestillings- og ordreoppføgingssystem for TBS. Plattform/verktøy: Sun Solaris med Sybase, SQL Server, Internet Information Service, MS Visual .Net, DreamWeaver, ASP, Visual Basic Components, Sybase OpenClient/OpenServer, PowerBuilder 5 og 11.5 og Platinum InfoSession mot Telenors støttesystemer (MVS).

Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell(SAFH). Videreutvikling av Helsepersonalssystemet HPR utvikling mha Powerbuilder og Sybase. Laget integrasjon med dokumentsystemet ePorte fra Ergogroup.

c.Rel. Videreutvikling av CRM-systemet cOne. Plattform: PowerBuilder 6.

Telenor Multicom(TnM): Design, vedlikehold og videreutvikling av ordresystem for TnM. Plattform: Sun Solaris med Sybase database 11.5, Sybase OpenClient/OpenServer, PowerBuilder 5, Platinum InfoSession mot Telenors støttesystemer (MVS).

Wang/Olsy/Olivetti: Vedlikehold og systemsupport på RTV's datasystem, samt installasjon av Olsy's driftsystem på HMS. Plattform: Olivetti UNIX system V, NCR MP-RAS SVR4 UNIX System og Windows 3.10 klienter konfigurert og driftet fra UNIX.

CapGemini: Administrasjon og tuning av Oracle-database i Post Bankens PC-Bank prosjekt. Verktøy: Oracle, Plattform: WinNT 3.51

DAT-ADM/NSB-Reisebyrå: Utvikling av et automatisert filoverføringssystem for NSB Reisebyrå i forbindelse med overgang til nytt regnskapssystem. Verktøy: Bourn shell(sh) og Secure Shell(ssh). Plattform: HP-UX og AIX.

Telenor Ergosoft: Deltok i utviklingen av nytt regnskapssystem for Windows-plattformene. Verktøy: MS Visual C++ med ODBC mot Watcom/SQL Anywhere.

Nexus Informatics GmbH/NRK: Utvikling av et rapporteringsfilter i C under Unix til PRR-prosjektet hos NRK for Nexus.

PostBanken: Implementerte et budsjett-registrering system og et likviditetsstyring system i MS Access for Regnskapsavdelingen, og for Finans og Valuta-avdelingen.

Cap Computas: Deltok i Avtalegiro-prosjektet hos Novit AS. Verktøy: Oracle (Pro*Cobol, SQL*Plus) og GNU's utviklingsmiljø for Unix.

1993 – 1994
Nexus Informatics GmbH/NRK. Deltok i PRR-prosjektet hos NRK. Verktøy: Oracle(Oracle CASE, Pro*C, SQL*Plus) og GNU's utviklingsmiljø. Programmeringen i C/C++ både på Unix, VAX/VMS med TCP/IP-kommunikasjonen mellom klient og tjener.

Forsvarets overkommando

1991 – 1992
Konsulent ved Programmeringsseksjonen i Sikkerhetsstaben. Spesifisering og utvikling av teknisk/administrativt system i FORTRAN og DATAEASE.

1990 – 1991
Militærtjeneste ved Programmeringsseksjonen i Sikkerhetsstaben. Vedlikehold, videreutvikling og brukerstøtte av administrative systemer, hovedsaklig i FICS, samt tekniske systemer i FORTRAN på NORD 100/SINTRAN.

Universitetets Sentrale EDB-tjeneste

1989 - 1990
Operatør. Overvåkning, backup og systemadministrasjon av Universitetets datautstyr (VAX/VMS i cluster, VAX(Ultrix og VMS), Sun(Unix), CYBER(dual-state NOS og NOS/VE), NORD(SINTRAN), CONVEX(Unix).
 


  Annet
 
 

1987 - 1990
Realistforeningen
Skjenkemester og medlem av kjellerstyret.