Paal Født:
Sivilstatus:
Mob.tlf:
E-post:
10.10.1966
Gift
90 59 83 82
paal@csc.no

  Spesialkompetanse
  - Database og WEB utvikling
- UNIX/Windows operativsystemer
- .Net, Microsoft SQL Server, Powerbuilder og Sybase

  Utdannelse
 
 


1992 – 1995

Cand. scient., Databehandling, Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk
Hovedoppgave innen parallellprogrammering. Oppgaven gikk ut på å lage en parallell utgave av programmeringsspråket Simula ved hjelp av parallellprogrammeringskonseptet Linda. Programmeringen foregikk i Simula og C under Unix.
Hovedfagskurs: IN312 Datanett, IN313 Databasesystemer og Objektorientert programmering i BETA.

1986 – 1990
Cand. mag., Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk
Cand. mag graden består av matematikk-, statistikk-, fysikk-, og informatikkkurs. Programmeringen foregikk i Simula, C, COBOL og LISP under Tops-20 og Unix.

Kurs

2004
Norconsult AS.
Grunnkurs prosjektledelse.

2001
70-228-Installing, Configuring, and Administering Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition

2001
70-229-Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition

1999
3 dagers Administrating Microsoft NT 4.0

1997
5 dagers DATAWAREHOUSE workshop hos NCR i Danmark


  Erfaring
 
 

Cosmo Scientific Consultant AS

2010 - 2011
Utleid til Statens Pensjonskasse. Ansvarlig DBA for Sybase databaser som brukes ifm utvikling av ny pensjonsreform.

2001 - 2010
Utleid til Telenor Norge tidligere Telenor Business Solution. Drift, vedlikehold og videreutvikling av ordre/provisjons-system. Plattform: Sun Solaris med databasen Sybase ASE server 12.5 og 15.0  Sybase OpenClient. PowerBuilder 5 og 11.5. Også ansvarlig for diverse Powerbuilder programmer. WEB utvikling med .Net, Javascript og C# i Microsoft Visual Studio og SQL Server database.

1993 – 2001
Utleid til kompetansegruppen i Ambrasoft, Olivetti, Olsy, Getronics, Merkantildata og Eterra hvor vi jobber med Unix/Windows systemintegrasjon.

Hovedarbeidsområde: 2. linje support på Rikstrygdeverkets datasystem og tilpasning av dette til NCR UNIX for Hjelpemiddelsentralene.

Plattform: Olivetti UNIX SVR4 og NCR UNIX og MS Windows 3.10 klienter som konfigureres og vedlikeholdes via UNIX server. Installasjon og vedlikehold av Network Computers hos NCNOR AS.

Utført flere utvidelser og tilpasninger på regnskapssytemet Scala hos Scala Norge AS.

Utleid til Cap Computas for Avtalegiro-prosjektet hos Novit AS. Utviklingen foregikk mot ORACLE, verktøy som ble brukt var Pro*Cobol, SQL*Plus og GNU sitt utviklingsmiljø for Unix.

1992 - 1993
Implementerte autogiromodulen i regnskapssystemet Scala hos Scala Norge AS. Programerte i basic under MS-DOS.

1988 – 1989
Nexus Informatics GmbH, Dachau, Tyskland. Jobbet med Fortran programmering under VAX/VMS.

Selvstendig næringsdrivende

1993 - 1995
Vedlikehold, videreutvikling, drift og installasjon av moduler i regnskapssystemet Scala.

Rikshospitalet

1990 - 1993
Sivilarbeider med ansvar for installasjon av hardware og software for oppkobling av sykehusets UNIX-maskiner og PC-er til Internett. Drift og vedlikehold av universitetsnettet ved Rikshospitalet. Kveldsjobb som veileder/driftsansvarlig på medisinstudentenes PC-stue.


  Annet
 
  1987 - 1990
Foreninger
Satt i hovedstyret i Realistforeningen 1 semester samt kjellerstyret hele studietiden.

1986 - 1987
Språk
Ett år på High school i Canada, samt to sommerjobber i Tyskland i forbindelse med jobbing for Nexus Informatics GmbH.