Født:
Sivilstatus:
Mob.tlf:
E-post:
5.4.1975
Samboer
97 79 50 48
henrik@csc.no

  Spesialkompetanse
  - Databaser og programmering
- Digital TV
- Java, VB, SQL Server og Brukergrensesnitt

  Utdannelse
 
 

Høst 2004
Norconsult AS.
Grunnkurs prosjektledelse.

Høst 2000 - Høst 2002
Universitetet i Oslo, Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet.
Hovedfagsstudium i informatikk, kommunikasjonssystemer. Tema: Image Based Rendering/Digital TV.

Vår 2000
Handelshøyskolen BI i Oslo.
Økonomi for ikke-økonomer, BIK 2192 og Start av egen virksomhet, GRA 3136

Høst 1996 - Vår 2000
Universitetet i Oslo, Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet.
Cand.mag i informatikk med emnegruppe i databehandling, systemarbeid og kommunikasjonssystemer.
Graden består av matematikk-, statestikk- og informatikk kurs.

Juni 1994 - juni 1996
Militærtjeneste
Befalsskole/2-årig etatsutdanning i Hæren.

Høst 1991 - Vår 1994
Kragerø Videregående Skole.
Studieretning for allmenne fag


  Erfaring
 
  Cosmo Scientific Consultant AS

2003 - 2005
Hovedansvarlig for CSC Ortopedi, et kunde-/ordresystem for ortopediske verksteder. Utvikling med MS Access 2000/XP, MS Visual Basic og SQL Server 2000.
Utvikling av innlesningsmodul som en del av datavarehus for Postkontor-rapportering og oppfølging i DnB NOR. Teknologi: MS SQL Server, Applix TM1 Server og MS Visual Basic/C++ .

2002
Utleid til Telenor Business Solution (TBS). Drift, vedlikehold og videreutvikling av ordresystem for TBS. Plattform: Sun Solaris med Sybase database, Sybase OpenClient/OpenServer. WEB utvikling med Javascript, ASP (VBscript), ADODB, DHTML og web-aplikasjoner som snakker med Visual Basic komponenter og med SQL server database.

2001
Videreutvikling av TM1Tool. Innleid til Telenor Multicom. Web utvikling. Teknologi: C++, TM1, Macromedia Dreamweaver, Sybase, SQL.

2000
Utviklet TM1Tool, verktøy som effektiviserer behandling og drift av TM1 OLAP-databaser. Teknologi: C++, TM1.

1999
Utvikling av Java grensesnitt mot OLAP-databasen og rapporteringssystemet TM1. Teknologi: Java, TM1API.

Versatile Export Consultants

2001
Konsulent, deltid.
Hovedansvarlig for design og utvikling av web basert community for eksport/import analytikere og konsulenter stasjonert over hele verden.

Søndenfjeldske Dragonregiment

februar 1997 - juni 1997
Tjenestegjørende befal ved Mobiliserings- og øvingsseksjon.
Planlegging og organisering av flytting. Klavaleriregimentet flyttet fra Trandum til ny leir på Rena.

Befalsskolen for Kavaleriet, Trandum.

januar 1997
Instruktør.

Sørtre Bruk AS, Sannidal.

1990 - 1994
Ferievikar og ekstrahjelp ved høvleri og impregneringsverk.


  Annet
 
 

2000
Studentrepresentant VentureCup 2000
Studentrepresentant for Universitetet i Oslo ved gründer / nyskapningskonkuransen VentureCup 2000.