CURRICULUM VITAE

Annette

 

NAVN:                       Annette Labori Brattberg         FØDT: 5. Februar 1967.

 

ADRESSE:                Hofgårdløkkveien 14                          

                                   1777 Halden                                      

Tlf 69 18 06 55           Mobil 47 65 78 84

 

SIVIL STATUS:        Gift.

 

E-POSTADRESSE:   Annette@csc.no                                                                                       

.          

YRKESERFARING:

2008-dd                      Vikar ved Halden Videregående skole, helse og sosialfag.

2008-dd                      csc.no. Konsulent, utleid til Radiografutdanningen, Høgskolen i Oslo.

2006-07                      NorTolk. Tolker norsk / engelsk.

2000-08                  Sensor, veileder og foreleser. Radiografutdanningen, Høgskolen i Oslo

2000-01                      Ass. sjefradiograf ved Radiologisk avdeling Sykehuset Østfold Halden.

1995-00                      Høgskolen i Oslo. Høgskolelærer ved radiografutdanningen.

1998                           Intervensjonssenteret, Rikshospitalet: Fagradiograf

1997-98                      Det Norske Radiumhospital. Vikariat radiologisk avdeling.

1997                           Sentrum Røntgeninstitutt. Prosjektarbeid.

1994-95                      Kongsberg sykehus. Fagradiograf.

1993-94                      Halden sykehus og Willes legepraksis, Fredrikstad: Vikar ved røntgenavdelingene.

1990-93                      Regionsykehuset i Trondheim: Radiograf ved røntgenavdelingen.

1987-90                      Haukeland sykehus, Bergen: Ekstravakt ved kliniske avdelinger.

1988-90                      Halden sykehus sommerjobb som radiograf ved røntgenavdelingen.

1986-87                      Konglelunden psykiatriske sykehjem, ekstravakt.

1983-87                      Vikar som rengjøringsbetjent ved Østfold Distriktshøgskole

                                                                                 

UTDANNING:

1998                           Handelshøyskolen BI. Grunnkurs bedriftsøkonomi.

1996-97                      Høgskolen i Oslo. Grunnkurs i høgskolepedagogikk.

1996-97                      Høgskolen i Oslo. Videreutdanning i praksisveiledning i helse og sosialfag.

1993-94                      Østfold Distriktshøgskole i Halden. Organisasjon og ledelse.

1991-93                      Universitetet i Trondheim. Ex. Philosophicum, jødedommen, barn og rel.

1987-90                      Radiografhøgskolen, Bergen.

1983-87                      Eksamen artium, Christian August videregående skole, Halden.

1984-85                      Scott City High School, Scott City, Missouri, USA.

 

PUBLIKASJONER:

Anatomi og radiografi i columna. HiO-notat 1997 nr 33. Høgskolen i Oslo 1997.