Født:
Sivilstatus:
Mob.tlf:
E-post:
22.2.1969
Ugift
91 81 99 64
affi@csc.no

  Spesialkompetanse
  - Databaser og programmering
- Testing og kvalitetssikring
- Oracle, UNIX, Java, C++ og Perl

  Utdannelse
 
 

1994 – 1997
Cand scient, Databehandling, Institutt for informatikk, UiO. Hovedoppgave om grafteori og objektorientering.
Hovedfagskurs: IN318 Logikk, IN390 Kunnskapsbaserte systemer, IN394 Algoritmer og kompleksitet og OOPIBETA Objektorientert programmering i BETA.

1987 – 1992
Cand mag, Ifi, UiO.
Kurs: IN102 Programmeringslaboratorium, IN105 Grunnkurs i programmering, IN112 Databaser, IN110 Algoritmer og datastrukturer, MA-IN118 Algoritmer og rekursivitet, IN140 Maskinspråk, IN142 Operativsystemer, IN160 Databehandling og samfunn, IN210 Algoritmer og effektivitet, IN211 Programmeringsspråk og IN215 Programspesifikasjon og verifikasjon.


  Erfaring
 
  Cosmo Scientific Consultant AS

2004 - 2005
Utleid til Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell for å bistå med kvalitetssikring av nyutvikling og oppgradering av IT-systemer.

Prosjektleder for videreutviklingen av Systemløsning AS sin Oppfølgingsmodul. Systemering og utvikling av en webløsning i ASP med
en database i Oracle eller SQL Server.

2001 - 2003
Prosjektleder hos Sintef Kjemi. Lage et komplett system for behandling av forsøksdata fra Sintef Kjemis elektroniske testrigger. Overføring og lagring av store datamengder, samt gjenfinning og visualisering av disse. Testutstyr koblet til PC med LabView, dataene lagres i en Oracle-database på en HP-UX-tjener.

Utleid til Telenor Multicom(TnM). Support, vedlikehold og videreutvikling av ordresystem for TnM. Plattform: Sun Solaris med Sybase database, Sybase OpenClient/OpenServer.

1995
Utleid til Cap Computas for Avtalegiro-prosjektet hos Novit AS. Utviklingen forgikk mot ORACLE, verktøy som ble brukt var Pro*Cobol, SQL*Plus og GNU sitt utviklingsmiljø for Unix.

1993 – 1994
Utleid til Nexus Informatics GmbH til PRR-prosjektet hos NRK. Utviklingen forgikk mot FICS og ORACLE, verktøy som ble brukt var ORACLE CASE, Pro*C, SQL*Plus og GNU sitt utviklingsmiljø. Programmeringen forgikk i C både på Unix og VAX/VMS.

Open Systems Computing AS

1997 - 2001
Senior developer, testansvarlig og QA, dokumentasjon- og supportansvarlig for driftovervåkingsproduktet Open iT/PSM. Verktøy, språk og standarder som ble brukt i utviklingen var bl.a. Emacs, Jitterbug, Java, Perl, C++, SGML (XML/HTML) og UML. OS som ble brukt var Linux, Solaris, HP-UX, AIX og Windows NT/2000. Utleid et år til Posten SDS som unixdriftskonsulent for å drifte sentrale Unix-tjenere (Solaris, AIX og HP-UX) hos Postbanken/DnB, samt noe Oracle databasevedlikehold.

Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

1996 - 1997/2001
Gruppelærer i kurset IN218-Store programsystemer og IN115/INF110-Algoritmer og datastrukturer. Innebar foredrag, veiledning og retting av obligatoriske oppgaver.

1990 – 1991
Gruppelærer i kurset IN110-Algoritmer og datastrukturer.

Forsvarets overkommando

1991 – 1993
Militærtjeneste og deretter jobb ved EDB-seksjonen i Administrasjonsavdelingen. Vedlikehold, videreutvikling og brukerstøtte av administrative systemer, hovedsaklig i fjerdegenerasjonsverktøyet FICS, samt programmering i COBOL under SINTRAN.


  Annet
 
 

1992 – 1995
Norsk Sivilingeniørers Forening
Studentkontakt for NIF på Matematisk Naturvitenskaplig Fakultet.

1989 – 1992
Realistforeningen
Aktiv i hovedstyret og kjellerstyret.
Faglige interesser:
Grafteori, objektorientering, testing og kvalitetssikring, store programsystemer og databaser.
Utenomfaglige interesser:
Språk (russisk og spansk), sykkelturer, miljø og menneskerettigheter, film.