produkter > wsdf

WSDF

Kraftig verktøy for bearbeiding og manipulering av datafiler.
I samarbeid med Sparebanken NOR, DnB og Postbanken har vi utviklet produktet WSDF (W Symbolic Data Files). Dette er et controller-verktøy for manipulering av datafiler. I disse bankene bruker man verktøyet til formatering av filer for bruk i OLAP-systemene Prism fra Comshare og TM1 fra Applix.

WSDF er spesialutviklet for henting og tilrettelegging av data for generell og ad hoc rapportering, simulering og analyse i OLAP-verktøy.

Data kan hentes/leses fra ulike kilder som:
 Flate filer (filer med separatorer)
 Databaser (vha ODBC)
 OLAP-systemer (f.eks Prism og TM1)

Fra WSDF kan du automatisk:
 S
kape flerdimensjonale modeller direkte fra dine data (Prism og TM1)
 Konvertere modeller mellom ulike OLAP-verktøy (Prism og TM1)
 Oppdatere, endre og utvide eksisterende modeller

Ved hjelp av en enkel makromulighet kan tilretteleggingen av data automatiseres for gjentatt bruk og forenkling av regelmessige rutiner.


Produktet er utviklet over en seksårs periode i nært samarbeid med sluttbrukere i næringslivet.

Ved hjelp av WSDF vil sluttbrukere kunne beherske teknikken med å hente ut og manipulere data fra ulike kilder, samt å formatere og tilrettelegge for bygging og oppdatering av OLAP-databaser.

Programmet er utviklet i MS Visual C++.

 


Ønsker du å vite mer
kontakt Morten Brattberg, evt. se kontaktperson
Epost:
morten@csc.no
Telefon: 90 59 62 89


Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Tlf. 22 95 86 45, Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no