produkter > tm1tool

TM1Tool

TM1Tool er et kommandolinjeverktøy for å automatisere oppdateringer av TM1 OLAP databaser. En kan enkelt sette opp batch jobber som da kan settes til å kjøres automatisk; daglig, månedlig el.

Noen av funksjonene i TM1Tool:
  Kjøre TM1 prosesser/TM1 chors
  Oppdatere dimensjoner
  Lagre/Oppdatere regler
  Oppdatere subset
  Lagre/Gjenopprette views
  Slette konsoliderte elementer
  Slette kuber
For en fullstendig oversikt se TM1Tool dokumentasjonenØnsker du å vite mer
kontakt Morten Brattberg, evt. se kontaktperson
Epost:
morten@csc.no
Telefon: 90 59 62 89


Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Tlf. 22 95 86 45, Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no