produkter > timeregistrering

CSC Timeregistrering

Dette er et oversiktsbilde over alle komponentene som timeregistreringssystemet er satt sammen av.
Vi har utviklet dette systemet for å registrere timer, produsere fakturaer, beregne lønninger, samt ha
generell oversikt over kundene og prosjektene våre.Skjermbilde for registrering av timer.
Ønsker du å vite mer
kontakt Morten Brattberg, evt. se kontaktperson
Epost:
morten@csc.no
Telefon: 90 59 62 89


Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Tlf. 22 95 86 45, Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no