produkter > CSC Timebok

Med CSC Timebok kan man enklere registrere og administrere avtaler, møtevirksomhet, ferieoversikter, turnusplanlegging og lignende.

Enkel i bruk

Det er lagt spesielt vekt på at timeboken skal være enkelt i bruk. Timeboken kan enkelt sette opp og administrere alle typer avtaler, timeplaner, kurs og møtevirksomhet.

 
Klikk på bildene for full størrelse

Med muligheten for egne registre for kunder, elever, pasienter eller kontakter, kan man enkelt administrere og knytte avtaler mot disse.


Oversiktlig
Timeboksvinduet er delt i ulike mapper.
Dagsoversikt: Viser tilgjengelighet og avtaler for en gitt dag. Oversikten viser alle ansvarlige/resursser i kolonner med tilhørende tilgjengelighet og avtaler. Det er også herfra nye avtaler opprettes.
Månedsoversikt: Månedsoversikten for et sted eller en avsvarlig. For ansvarlige vises det grafisk hvor mye av tiden som er avsatt til avtaler.
Årsoversikt: Oversiktskalender for hele året.

Spar tid.
Positive tilbakemeldinger viser at timeboken er med på å gjøre arbeidsdagen enklere og den bidrar til en mer effektiv og nøyaktig kundebehandling.

Fleksibel.
En avtale kan settes opp med flere ansvarlige/ressurser. Jobber man med kurs eller lignende kan kurs og avtaler settes av med plass til flere elever.

Rapporter
Fra timeboken kan man skrive ut følgende rapporter:

 • Dagsoversikt
 • Månedsoversikt Sted
 • Månedsoversikt Ansvarlig
 • Uregulariteter mellom avtaler og tilgjengeligheter

Søk
Med kraftige søkemuligheter han man enkelt finne registrerte avtaler, ledig tid og ledig plass på kurs. Man kan finne når ansvarlige/resussrer er ledige. Søkekriterier kan være: Sted, Ansvarlig, Dato, Tid, Varighet, Ukedag og om avtalen må ha ledig rom.

Innkallingsbrev
På registrerte pasient-/kundeavtaler kan programmet automatisk skrive ut innkallingsbrev. Man definerer selv et sett med innkallingstyper og frasetekster man ønsker å bruke. Dette gjør det både fleksibelt og raskt å sende innkallingsbrev. Innkalling kan også gjøres via SMS.

Utrulling

Timeboken har funksjonalitet for å rulle ut sette opp tilgjengelighet og periodiske avtaler.

Flere personer på ulike steder
Timeboken kan administrere avtaler for flere personer/ansvarlige på et eller flere steder samtidig. Det er også muligheter for å sette opp rom og la timeboken administrere tilgjengeligheten og holde oversikten over om rom er ledig.

  Funksjoner
 • Søke etter ledig time
 • Søke opp eksisterende avtaler
 • Innebygget pasient/kunderegister
 • Kan administrer og vise oversikten for flere personer
 • Oversikt over flere steder med tilhørende rom
 • Definere egne timetyper med tilhørende fargekoder
 • Dagsoversikt
 • Månedsoversikt
 • Årskalender
 • Legge inn fellesmeldinger for en dag
 • Viser om en ansvarlig er tilgjengelig
 • Viser om rom er ledig
 • Kan rulle ut tilgjengelighet/avtaler for en lengre periode
 • Kan definer egne innkallingstyper
 • Automatisk generering av innkallingsbrev
 • Utskrift av dags-/månedsoversikter
Benyttes i dag av avdelinger ved:Ønsker du å vite mer om CSC Timebok
kontakt produktansvarlig Henrik Olsen:
E-post:
henrik@csc.no
Telefon: 977 95 048
evt. se kontaktperson


Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Tlf. 22 95 86 45, Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no