produkter > pasient - ordresystem

Pasient - Ordresystem

Dette er et oversiktsbilde over alle komponentene som pasient - ordresystemet er satt sammen av. Vi har utviklet dette systemet for Ortopedibransjen i Norge.


For mer informasjon ta kontakt på csc@csc.no eller se kontakt person.


Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Tlf. 22 95 85 00 , Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no