produkter > CSC Ortopedi > rapportmodul

 Rapportmodul
Med programmet følger en separat rapporteringsmodul. Modulen inneholder som standard ca 20 rapporter som leveres fast med programmet. Her gis det mulighet for uttak av diverse oversikter, grafiske fremstillinger, ordrerapporter og pasientrapporter på en rekke utvalg.
Rapporter kan legges opp for det enkelte verksted etter behov.
Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Tlf. 22 95 85 00 , Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no