produkter > CSC Ortopedi > pasient


 Pasient

Pasientregisteringen er oversiktlig og gir bruker mulighet for registrering av pasient-/kunde med alle nødvendige kjennetegn. I pasientbildet gis mulighet for skriving av journal og brev. Disse lagres historisk så lenge virksomheten ønsker det.

CSC Ortopedi gir mulighet for å registrere såkalte "temporære" pasienter-/kunder. Dette er "mulige" fremtidige pasienter-/kunder. I timeboken kan det legges opp timer på denne type pasient-/kunder.

Pasientbildet inneholder mapper for:

  • Registrering av ny pasient / endring av eksisterende pasient
  • Mappe for skriving av melding og journal
  • Diagnoseregistrering på pasient
  • Angivelse av fakturamottager
  • Mappe for skriving av brev til pasient
  • Ordrehistorikk på pasienten
  • Statistikkopplysninger knyttet til pasienten (ORTOK og besøkshistorikk hentet fra timebok)

 

 Pasient Diagnose

Pasienten tildeles diagnoser fra programmets innebygde diagnoseregister. Dette register medfølger programmet og inneholder alle ICD10 koder. Oppdatering av disse koder distribueres ved oppdatering fra CSC AS. Virksomheten har imidlertid mulighet for å holde dette register oppdatert selv ved å registrere egne diagnosekoder.

 Pasient Journal

CSC Ortopedi gir virksomheten muligheter til å skrive journaler og lagre disse historisk. Hver journal knyttes til en ansvarlig. Sletting av journaler kan foretas innen et gitt tidsrom satt opp av administrator for programmet.


 Pasient Ordre

Ordre på en pasient-/kunde lagres historisk i programmet og vises i egen oversikt i pasientbildet. Denne listen viser alle sentrale kjennetegn på ordren. Ordren kan hentes frem i ordrebildet ved at det dobbeltklikkes på ordren i ordrelisten.


Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Tlf. 22 95 85 00 , Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no