produkter > CSC Ortopedi > ordreregistrering


 

 Ordreregistrering

Ordreregisteringen er delt inn i mapper etter de faser bruker går igjennom for å opprette en ordre. Hensikten er at informasjonen er gruppert etter der den hører hjemme.


I ordrebildet finnes mapper for

  • Søk på pasient / kunde for opplegg av ordre på denne
  • Registrering av ordrehodet med nødvendige kjennetegn
  • Registrering av varelinjer med gode søkemuligheter på artikler fra artikkelregister
  • Registrering av melding og fritekst
  • Registrering av måleskjema og visning av tilgjengelige skjemaer
  • Registrering av nødvendige statistikkopplysninger

 

 Ordrehode

Registrering av ordrehode er første trinn i opplegg av ordre. Her tvinger programmet bruker til å angi nødvenig informasjon før varelinjer kan legges inn. Det gis mulighet for søk på produkt og programmet legger opp forslag til egenandel utifra ev.t oppsett i programmets egenandelprofil, og i tillegg fast stønadsbeløp registrert inn på valgt produkt.

CSC Ortopedi gir mulighet for å registrere såkalte "temporære" ordre som er ordre som må godkjennes av bemyndighet person for overføring til regnskap. Registrering av denne type ordre kan styres av administrator og settes opp i programmets brukeroppset. Temporære ordre vises i egen oversikt.


 Ordrelinje

Varelinjeregistreringen er meget oversiktlig og det finnes gode søkemuligheter for gjenfinning av artikler fra artikkelregisteret. Programmet viser til enhver tid ordretotal og og differanse mellom evt. stønadsbeløp på produkt og registrert ordretotal. Programmet varsler (oppsettsmuliget) ved f.eks utelatelse av timer og egenandeler hvis ordren skal ha disse artikler elementer. Dette varsel skjer ved klargjøring av ordre for regnskap Måleskjema

Virksomheten kan selv definere sine benyttede måleskjemaer og få dette lagt opp i programmet. Måleskjemaer scannes inn av CSC AS og knyttes mot de nødvendige elementer i databasen. Oversikt over tilgjengelige måleskjemaer vises i egen liste. Ubegrenset antall måleskjemaer kan knyttes mot en ordre og disse blir liggende historisk i programmet.

I en egen liste vises også alle tidligere registrerte skjemaer uanset ordre, hvilket gjøre det meget enkelt å kopiere et skjema fra en tidligere ordre.


Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Tlf. 22 95 85 00 , Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no