produkter > CSC Ortopedi > ordre i arbeid


 

 Ordre i arbeid

CSC Ortopedi gir mulighet for oppfølging av alle ordre i arbeid innen avdeling-/produksjonsstasjon. Disse avdelinger-/stasjoner registreres inn i firmainfo. I bildet gis mulighet for å søke opp ordre på gitte kriterier og vise sentral informasjon knyttet til ordrene.
 

 Ordre i arbeid tid

I egen dialog fra ordre i arbeid bildet kan det registreres inn kommentarer og tidsforbruk pr. ansvarlig innen stasjon.


Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Tlf. 22 95 85 00 , Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no