produkter > CSC Ortopedi > basisregistrering
 Basisregistrering

Programmet baserer seg på et visst sett av basisregistere. Basisregistere er registere hvor informasjon legges inn og sjelden endres. Hvert basisregister har sitt eget skjermbilde for registrering av informasjon.

Informasjon fra basisregistere er komponenter i andre deler av programmet. F.eks. bygges det opp et sett av artikler som benyttes i ordreregistreringen. Artikkelregisteret inneholder relativt stabil informasjon. Informasjon i de ulike basisregistere vises i egne lister i skjermbildene der det er behov for å benytte denne.
Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Tlf. 22 95 85 00 , Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no