produkter > CSC Ortopedi


CSC Ortopedi er et spesialutviklet
pasient-/ordreprogram for ortopediske verksteder. Programmet er en frittstående løsning med funksjonalitet tilpasset bransjen. CSC Ortopedi har også en kraftig og funksjonell timebok integrert, samt en rekke standardrapporter for oppfølging.


Programmet dekker de administrative rutiner i virksomheten og gir gode muligheter for å følge all bestillingshistorikk på pasient-/kunde. I tillegg er programmet rettet mot det å dekke en ortopediingeniørs/ortopediteknikers daglige arbeid (eksempelvis journaler, måleskjemaer m.m.), samt produksjonsfunksjonens oppfølging av ordre i arbeid.

Pasientregistrering
Rask og enkel pasientregistrering med full oversikt over registrerte ordre, journaler, diagnoser og besøkshistorikk. Gode søkemuligheter for fremhenting av pasienter.


Klikk på bildet for full størrelse

Ordreregistrering

I CSC Ortopedi er det lagt stor vekt på enkel ordre- og varelinjeregistrering. Fremhenting av ordre basert på ordrenummer, referansenummer eller regningsnummer i ORTOK. Enkel kopiering av ordre. Kontroll av informasjonsinnhold på en ordre før fakturering kan skje.


Klikk på bildet for full størrelse

ORTOK
Programmet er tilpasset Rikstrygdeverkets krav til ny oppgjørsform (EDIFACT) og statistikkrapportering ORTOK (Ortopedi Kontrollprogram). CSC Ortopedi har innebygd de samme kontroller som ORTOK foretar på en ordre. Dette gjør det lettere å overføre oppgjørstransaksjoner til RTV.

Ordre i arbeid
CSC Ortopedi har eget skjermbilde for visning av ordre i arbeid. I programmet kan produksjonsstasjoner settes opp etter virksomhetens behov. Disse stasjoner vil fremkomme i skjermbildet for ordre i arbeid. Her finnes gode muligheter for søk og visning av ordre. Her kan man blant annet registreres lovet ferdig, planlagt ferdig og lignende informasjon. Det gis også mulighet for å registrere timeforbruk på ordren. Oversikter over Ordre i arbeid kan for eksempel eksporteres til Excel.


Klikk på bildene for full størrelse

Rapportering
CSC Ortopedi har en egen rapporteringsmodul. Alle rapporter kan tas ut på papir, i Word eller Excel. I tillegg til faste rapporter i rapportmodulen, leverer CSC AS også en egen rapportgenerator (RepWiz). I denne rapportgenerator kan rapporter tilpasses det enkelte verksted.


Klikk på bildene for full størrelse

Timebok
CSC Ortopedi har integrert timebok hvor det enkelt kan settes opp pasientkonsultasjoner og andre avtaler. For videre informasjon se CSC Timebok

Integrasjon
CSC Ortopedi er en frittstående løsning, uavhengig av virksomhetens økonomisystem. Programmet er pr. i dag integrert med 3 ulike økonomisystemer, og integrasjon kan gjøres med de fleste slike systemer på markedet i dag.

Vedlikehold og support
Med CSC Ortopedi følger en supportavtale som innebærer telefonsupport og direkte knytning mot virksomhetens system for kontinuerlig og rask oppfølging. CSC AS oppdaterer alle registre knyttet til ORTOK som en del av vedlikeholdsavtalen.


Ønsker du å vite mer om CSC Ortopedi
kontakt produktansvarlig Morten Brattberg:
E-post:
morten@csc.no
Telefon: 90 58 66 57


Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no