produkter > CSC Booking

Med CSC Booking kan man enklere registrere og administrere bookinger av lokaler på et eller flere steder.

Enkel i bruk

Man kan legge til nye bookinger ved å bruke musen til å velge aktuelt tidsrom og høyreklikke og velg deretter "Ny Booking".

Med innebygd kunderegister er det enkelt å knytte bookinger til kunder, noe som også gir bedre oversikt og nøyaktighet.


Oversiktlig
Systemet er delt i ulike mapper.
Dagsoversikt: Viser tilgjengelighet og bookinger for en gitt dag valgt fra kalender. Oversikten viser alle lokaler i kolonner med tilhørende tilgjengelighet og bookinger. Det er også herfra nye bookinger opprettes.
Månedsoversikt: Månedsoversikten for et sted eller et lokale. For lokaler vises det grafisk hvor mye av tiden som er avsatt.
Årsoversikt: Kalender som viser hele året.

Effektivisering
CSC Booking er utviklet i samarbeid med våre brukere. Positive tilbakemeldinger viser at systemet  er med på å gjøre arbeidsdagen enklere og den bidrar til en mer effektiv og nøyaktig kundebehandling.

Rapporter
Fra Bookingen kan man skrive ut følgende rapporter:

 • Dagsoversikt
 • Månedsoversikt sted
 • Månedsoversikt lokaler
 • Uregulariteter ifm bookinger og tilgjengeligheter
Søk
Med kraftige søkemuligheter han man enkelt finne registrerte bookinger, men også søke opp og finne ledig tid. Ved å angi søkekriterier kan man få opp en liste over når lokaler er ledige. Kriterier kan være: Sted, Lokale, Dato, Tid, Varighet, Ukedag. Søkemulighetene er med å øke servicegraden ovenfor kunder både det å finne registrerte bookinger, men også for raskt å kunne sette opp nye bookinger.

Utrulling
Bookingen har funksjonalitet for å rulle ut tilgjengelighet og periodiske bookinger.

Flere lokaler på ulike steder
CSC Booking kan administrere bookinger for flere lokaler på flere steder samtidig. 


  Funksjoner
 • Søke etter ledig tid
 • Søke opp eksisterende bookinger
 • Innebygget kunderegister
 • Holde orden på alle dokumenter tilknyttet en booking
 • Kan administrer og vise oversikten for flere lokaler
 • Oversikt over flere steder
 • Definere egne bookingtyper med tilhørende fargekoder
 • Dagsoversikt
 • Månedsoversikt
 • Årskalender
 • Legge inn fellesmeldinger for en dag
 • Viser om et lokale er tilgjengelig
 • Kan rulle ut tilgjengelighet for en lengre periode
 • Utskrift av dags-/månedsoversikter

Ønsker du å vite mer om CSC Booking
kontakt produktansvarlig Morten Brattberg:
E-post:
morten@csc.no
Telefon: 90 59 62 89
evt. se kontaktperson


Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Tlf. 22 95 86 45, Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no