Produkter

Våre produkter i csc.no er først og fremst våre ansatte og deres kompetanse. Gjennom våre prosjekter hos våre kunder har vi også utviklet noen produkter for våre kunder, samt for vår egen verktøykasse. Se linker med tilhørende figurer og beskrivelser for mer detaljert informasjon om våre verktøy, produkter og systemer vi bruker mot våre kunder, samt i vår egen hverdag.
CSC Ortopedi - Pasient-/Ordremodul  
CSC Ortopedi er et spesialutviklet program for Ortopediske Verksteder. Programmet er å betrakte som en separat pasient-/ordremodul med tilleggsfunksjonalitet spesialtilpasset denne type bransje. Programmet har innebygd oppfølging av pasienters historiske bestillinger av ortopediske hjelpemidler.
mer
 

  Kontaktpersoner og dokumentasjon CSC Ortopedi.

CSC Timebok - Timeplanleggingssystem som passer for alle virksomheter. På en rask og oversiktlig måte få oversikt over møtevirksomhet, pasient-/kundebesøk, ferieplanlegging og lignende.
mer
 
RepWiz - Rapportgenerator
Kraftig, brukervennlig og fleksibel rapportgenerator for uttrekk og presentasjon fra ulike datakilder. Dekker ulike rapporteringsbehov og har muligheten for å eksporte til andre verktøy, som eks. Excel.
mer 

Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no