Om csc.no

csc.no er et IT-konsulentfirma som holder til i Forskningsparken ved Institutt for Informatikk på Blindern. Vi utvikler databasesystemer og leverer konsulenttjenester til private og statlige bedrifter. Vi har kompetanse innen programvareutvikling på Unix- Linux- og Windows-plattformene. Alle ansatte besitter spesialkunnskap innenfor informasjonsteknologi, alle med utdannelse fra Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo.

Arbeidsoppgaver og funksjoner som ikke er rettet mot produksjon, er satt ut til eksterne leverandører.

csc.no
er og skal være en homogen, eksklusiv, flat og faglig orientert organisasjon med begrenset antall deltagere. Dette sikrer god intern kommunikasjon. Evnen til samspill, kommunikasjon og samarbeid er sentralt i csc.nos visjon som leverandør av høyverdige, skreddersydde totalløsninger.

Selskapet eies 100% av de ansatte.

Informasjon:

Foretaksnummer: 934929314
Styreformann: Odd E. Christensen, e-post: odd.christensen@exakt-regnskap.no, tlf: 69 70 78 07, www.exakt-regnskap.no
Daglig leder: Morten H. Brattberg, e-post: morten.brattberg@csc.no, tlf: 90 59 62 89


Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no