Kompetanse

Vi har alle ved csc.no høyere universitetsutdannelse, og dermed solid bakgrunnskunnskap innenfor fagfeltene databehandling, digital teknikk, systemarbeid og kommunikasjon.

Dette er helt avgjørende for å kunne drive effektiv problemløsning, settet oss inn i eksisterende systemer for å se nye muligheter ute hos kunder og oppdragsgivere.

csc.no har over 20 års erfaring innenfor IT konsulentvirksomhet og produktutvikling.

Vi har bred erfaring fra prosjekter i ulike bransjer, eksempelvis fra
bank/finans, telekommunikasjon, varehandel, stat/kommune, media og helse.

 

Vi kan dele vår virksomhet inn i tre hovedområder:

 

 

Program- og systemutvikling

 

Vi har lang erfaring innenfor program- og systemutvikling.

Vi tar små og store utviklingsoppdrag. Med lang erfaring og høy kompetanse er vi i stand til å skreddersy alle typer programmer og informasjonssystemer.

 

 

Vi har høy kompetanse på:

MS Visual C++

MS Visual Studio

Sybase Powerbuilder

SQL, ASP.NET og C#/HTML/CSS/Javascript

 

 

Drift, vedlikehold og rådgivning

 

Vi har god kjennskap til og kan drifte, vedlikeholde og drive rådgivning innenfor en rekke av de største operativsystemer, nettverk og andre systemer.

Her har vi gode erfaringer med å finne fleksible ordninger som sikrer en stabil og kostnadseffektiv drift.

 

 

Vi har høy kompetanse på:

WINDOWS operativsystemer.
LINUX

UNIX
Nettverk

Databaser

 

 

 

Databaser, OLAP og datavarehus

 

Vi har drevet mye med behandling, vasking og konvertering av store datamengder.

Vi er dyktige på databaser og har opparbeidet oss solid kompetanse innenfor relasjonsdatabaser, OLAP-databaser og andre typer databasesystemer.

 

 

Vi har høy kompetanse på:

MS SQL Server

MS Analysis Services

MS Report Services

Sybase Database Server

Applix TM1

Ordresystem

PasientsystemCosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no