Vi i csc.no leverer konsulenttjenester og utvikler databasesystemer til private og offentlige bedrifter. Vi innehar solid kompetanse innen utvikling, drift og vedlikehold på Unix-, Linux- og Windows-plattformene, og kan deriblant vise til bred erfaring med utvikling av løsninger for finansinstitusjoner.

På våre websider finner du mer informasjon om kompetansen til csc.no og våre ansatte, for eksempel i form av CV'er og jobbtyper som utføres. Du vil også finne nærmere opplysninger om våre prosjekter, kunder, produkter og systemer.


csc.no holder til i Forskningsparken ved Institutt for Informatikk på Blindern i Oslo.
For veibeskrivelse og kart se adresse.
 
 

EnglishCosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Tlf. 22 95 85 00 , Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no