Adresse

Ta gjerne kontakt hvis du har et problem som vi kan hjelpe deg med.

Kontaktperson:
 Daglig leder Morten Brattberg.
 E-post: morten@csc.no
 Mobiltelefon: 90 59 62 89


Adresse:
 Cosmo Scientific Consultant AS
 Forskningsparken, Gaustadalléen 21
 N-0349 Oslo 
Fax:
 Telefaks: +47 22 60 44 27 

Internett:
 http://www.csc.no
 E-post: csc@csc.no

Kart:Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no