Administrasjon

Kun for CSC:

 Web-Mail - WEB-Mail leser for CSC AS

 Internsystem - Registrering av kunder, fakturaer og timelister.

 Timeregistrering - Registrering av timelister.

 Olap Forum - Administrasjon av olap forum.

Rapporter:

 Lønnsrapport

 Budsjetter

 Resultater

 Web statistikk (csc.no)

 Web statistikk (olap.no)
 Web Tm1Tool Dok statistikk (olap.no)