TM1 - OLAP system for økonomer
TM1 blir benyttet til:

Din virksomhet er avhengig av ideer - ikke bare data. Ideene bør bygge på meningsfull informasjon. Med TM1 har du et kraftig verktøy for å utvikle kreativ ny innsikt i virksomheten på vesentlig kortere tid. Resultatet er bedre planlegging, rapportering og analyser, og bedre grunnlag for riktigere beslutninger. 

TM1 er et klient/tjener OLAP verktøy som kalkulerer i "sanntid" ved å benytte datamaskinens minne og svært effektive algoritmer. Dermed er det kun nødvendig å lagre input data i den multidimensjonale databasen. 

TM1 rapporterer informasjon fra flerdimensjonale "kuber" med inntil 16 dimensjoner (f.eks produkter, perioder, kunder, distrikt, land, informasjon om produkter etc.). 

TM1 er 100% integrert med Excel/Lotus og kan dessuten benyttes som "motor" i flere markedsledende LIS-systemer. 

TM1 finnes i en en-bruker versjon (standalone) for PC eller som flerbruker versjon (client/server) med opp til flere hundre brukere.

TM1 sin distribuerte arkitektur gjør det mulig for flere å dele samme data samtidig. Når "salgsavdelingen" endrer budsjettet, vet "markedsavdelingen" dette umiddelbart.

TM1 sin flerdimensjonale database kan også aksesseres fra Internet/Intranet.

 
 • Interaktiv budsjettering
 • Prognostisering
 • Strategisk planlegging
 • Finansiell planlegging
 • Konsolideringer
 • Rullerende prognoser
 • Kostnadsanalyser
 • Valutakonverteringer
 • Salgsanalyser
 • Priskalkyler
 • Prosjektkostnadsrapportering
 • Activity Based Costing
 • Balance Scorecard
 • Produkt/kundelønnsomhetsanalyser
 • Personellanalyser
 • Kundeprofilsanalyser
 • Skatteanalyser
 • Markedsanalyser
 • Logistikk og lagerstyring
 • Ledelsesinformasjonssystem (LIS)
 • Beslutningsstøttesystem (BSS)
 • Produktivitetsanalyser
 • Salgsrapportering
 • Timeplanlegging