Kontakter og supportinfo CSC Ortopedi

E-post support CSC Ortopedi
 ortopedi@csc.no

Dokumentasjon av CSC Ortopedi
 CSCOrtopedi.zip
 CSCOrtopedi.pdf
 CSCOrtopedi_Installasjon.zip
 CSCOrtopedi_Installasjon.pdf

OCXer til CSC Ortopedi
 OCXer.zip

Teknologiske erfaringer
Formatet på dato og tid i kontrollpanelet på PC og server som kjører klientene må være: dato=dd.mm.yyyy tid=tt:mm:ss NB! Må bruke ':'
Access 2013 eller nyere er versjonene som bør brukes.
 Access 2007 og Access 2003 kan få problemer i kombinasjon med nyere office versjoner og sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.
 Etikett skriver som CSC Ortopedi støtter. Brother type QL720NW.
 Oppdatering fra Microsoft ødela registreringen av ocx MSCOMCTL.OCX. Den må registreres på nytt!
 Visma lønn sitt installasjonsprogram legger opp og overskriver med for gamle OCXer som CSC Ortopedi bruker.
 Problemer med calenderen MSCal.OCX i Access 2010. Denne er fjernet av Microsoft.
 Problemer med snarveier i Access 2010. Løsning: last ned oppdateringer til Office 2010.
Access 2007 har hastighetsproblemer på terminalserver.
 Systemet bruker Access 2002/2003 format, eldre versjoner av Access kan derfor ikke benyttes.
 Systemet fungerer med SQL Server 2008 64 bit eller nyere versjoner som databaseserver.
 Vi har gode erfaringer med Visma sitt regnskapssystem mht integrasjon og lagerstyring.

Eniros smstjeneste
http://online.telefonkatalogen.no/online/sendsms.php?msg={tekst}&sender=findexa&cellular={mobilnr}&username={brukernavn}&password={passord}

Kontaktpersoner CSC:
 
Ansvarlige CSC Ortopedi E-post Telefon
Morten H. Brattberg, design og utvikling  morten.brattberg@csc.no 90 59 62 89
Trond I.Hulaas, utvikling
 trond.hulaas@csc.no    90 82 10 27
Jon G. Andersen, dokumentasjon, design og utvikling  jon.andersen3@getmail.no  90 58 66 57

Kontaktpersoner hos våre kunder:
 
Drammen Ortopediske Institutt AS E-post Telefon
Dag Jørstad, superbruker  dj@doi.no    32 83 04 15
Elin Finnestrand, superbruker  ef@doi.no    32 83 04 15

Drevelin AS E-post Telefon
Finn Høydal, økonomisjef  finn@drevelin.no    55 20 64 60
Tina Hodneland, superbruker  tina@drevelin.no    55 20 64 60

Hamar Ortopediske AS E-post Telefon
Morten Sørum, superbruker  morten.sorum@hamar-ortopediske.no    62 51 19 50
Ragnhild Landheim, superbruker  ragnhild.landheim@hamar-ortopediske.no    62 51 19 50

Norsk Ortopedisk Fottøy AS E-post Telefon
Eivind Teig, itsjef  eivind@nof-as.no    69 30 00 10
Nina Fredriksen, superbruker  nina@nof-as.no    69 30 00 10

Sophies Minde Ortopedi AS E-post Telefon
Stig Ørnes, økonomisjef  stig.ornes@sophiesminde.no    22 04 53 60
Siv Lindvik, superbruker  siv.lindvik@sophiesminde.no    22 04 53 60


Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no